9.04.2010 г.

Как искам...
Как искам

Как искам времето да спре,
да си остана мъничка, нищожна.
Как искам да си бъда все дете
и всичко да ми е възможно.

Как искам времето да спре,
как искам аз да надделея,
как искам всичко да се понесе -
към слънцето, към облаците бели.

Как искам аз да полетя
и мрачното и грозно да обгърна
и с мойта златна песен - радостта
аз сивото във цветно да превърна.

Тогава хората ще бъдат по-добри,
тогава и светът ще бъде лесен.
Тогава обичта ще може да цъфти
и да се рее като волна песен.

(едно 13-годишно момиче, 12 април 1994)