21.02.2009 г.

През зимата...

Въздишка от премръзнал палец

Без край
една снежинка
слиза...
Тишина.
Земята разтуптява зимата.
В огъня звънят искри,
линеят златни птици,
разплитат
тънки нишки
от постелята,
заметната през прага
на дома ни.
Картината
озаглавена "Чай за двама"
затопля пръстите
на романтичния художник -
следа от длан,
въздишка от премръзнал палец
и току-виж
ни нарисувал
стари и самотни...
(vitsavia, http://gerganna.blogspot.com)

1.02.2009 г.

Усещане за природа

"Мечтая да рисувам и след това рисувам моята мечта."
Винсент Ван Гог