22.07.2010 г.

...Щастието е скрито в самия стремеж - то не е в края на пътя, то Е пътят.

1 коментар: