7.06.2010 г.

Щастие...
„Човек никога не е толкова щастлив, нито толкова нещастен колкото си въобразява.“ — Ларошфуко

2 коментара: